دستیار دندانپزشک

دسامبر 22, 2017
دستیار دندانپزشک و نامگذاری دندانها

درس5 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش3 نامگذاری دندانها

درس5 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش3 نامگذاری دندانها نامگذاری دندانها . این مقاله در ادامه مبحث قبلی و جهت تکمیل مطالب مرتبط با آناتومی تنظیم شده است. […]
دسامبر 22, 2017
آناتومی دندان برای دستیار دندانپزشک

درس4 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش2

درس4 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش2 آناتومی دندان برای دستیار دندانپزشک 1- تاج دندان (Crown)  بخشی از دندان که بیرون از دندان است و دیده می‌شود تاج […]
دسامبر 22, 2017
آناتومی برای دستیار دندانپزشک

درس3 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش1

درس3 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش1 آناتومی برای دستیار دندانپزشک . درابتدا چند اصطلاح آناتومیک پرکاربرد در رادیولوژی دندانپزشکی را تشریح می کنیم. یادگیری این اصطلاحات برای […]
دسامبر 22, 2017
وظایف دستیار دندانپزشک

درس2 ویژگی ها و شرح وظایف دستیار دندانپزشک بخش2

درس2 ویژگی ها و شرح وظایف دستیار دندانپزشک بخش2 وظایف دستیار دندانپزشک را به دو درس تقسیم کرده ایم که در درس اول با قسمتی از آن […]