آناتومی

دسامبر 22, 2017
آناتومی برای دستیار دندانپزشک

درس3 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش1

درس3 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش1 آناتومی برای دستیار دندانپزشک . درابتدا چند اصطلاح آناتومیک پرکاربرد در رادیولوژی دندانپزشکی را تشریح می کنیم. یادگیری این اصطلاحات برای […]