آناتومی دندان

دسامبر 22, 2017
آناتومی دندان برای دستیار دندانپزشک

درس4 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش2

درس4 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش2 آناتومی دندان برای دستیار دندانپزشک 1- تاج دندان (Crown)  بخشی از دندان که بیرون از دندان است و دیده می‌شود تاج […]