کنترل عفونت دندانپزشکی

دی ۱۵, ۱۳۹۶
اقدامات پس از آلودگی

درس۱۳ اقدامات پس از آلودگی و پروفیلاکسی

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
دی ۱۵, ۱۳۹۶
پیشگیری از عفونت

درس۱۲ روش‌های پیشگیری از عفونت در دندانپزشکی

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
دی ۱۵, ۱۳۹۶
ایدز

درس۱۱ ایدز (HIV) و راه های انتقال آن

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
دی ۱۴, ۱۳۹۶
هپاتیت C

درس۱۰ هپاتیت C هپاتیت D و اهمیت آنها در دندانپزشکی

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.