دستیاری دندانپزشکی

می 4, 2018
بیلدآپ

درس11 دندانپزشکی ترمیمی برای دستیاران دندانپزشکی – بیلد آپ

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
می 2, 2018
ترمیم کامپوزیت

درس10 دندانپزشکی ترمیمی برای دستیاران دندانپزشکی – وسایل ترمیم کامپوزیت

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
آوریل 20, 2018
بیس دندانپزشکی

درس9 دندانپزشکی ترمیمی برای دستیاران دندانپزشکی- بیس (مواد کف بندی) دندانی

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
مارس 15, 2018
آمالگام

درس8 دندانپزشکی ترمیمی برای دستیاران دندانپزشکی – آمالگام و آمالگاماتور

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.