میاسای یک زمان

ز آموختن


این وبسایت آموزشی در اول آذر ماه 1396 توسط دکتر علیرضا طالبیان ® به منظور ارائه آموزش های رایگان در زمینه های مختلف راه اندازی شد. رزومه کاری و فعالیت های ایشان را در زیر مشاهده فرمایید

فعالیت های علمی